Algas kalkulators grāmatvežiem

Algas kalkulators ir finansistu izstrādāts algoritms, kas ļauj ātri aprēķināt gan bruto, gan neto algu, vadoties pēc ailēs ievadītajiem datiem. Pateicoties šim kalkulatoram, algas aprēķināšana ir kļuvusi ātra un automatizēta, būtiski atvieglojot grāmatvežu ikdienu.

Lai aprēķinātu darbinieka algu, parasti atliek vien ievadīt datus par darba algas apjomu, darbinieka atvieglojumiem, apgādājamo skaitu un neapliekamo minimumu, un tālāko automātiski aprēķina kalkulatorā integrētās formulas.

Ar ko algas kalkulators grāmatvežiem atšķiras?

Algas kalkulatori, kas paredzēti tieši grāmatvežu ikdienai, mēdz būt nedaudz sarežģītāki, jo, ja darbiniekiem parasti nepieciešama informācija tikai par neto un bruto algu, kā arī iemaksāto ienākumu nodokli un sociālajām iemaksām, grāmatveži uz algas aprēķinu skatās smalkāk, jo nepieciešams precīzi aprēķināt arī tos nodokļus, ko papildus maksā darba devējs.

Papildus iedzīvotāju ienākuma nodoklim un sociālajām iemaksām, ko atskaita no darbinieka algas, darba devējs veic budžetā vēl papildus maksājumus, tostarp uzņēmējdarbības riska valsts nodevu un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas ir pat divreiz lielākas par to sociālo nodokli, kas tiek atskaitīts no darbinieka bruto algas.

Kāpēc grāmatveži izmanto algas kalkulatoru?

Ik gadu algu aprēķinos tiek ieviesti aizvien jauni grozījumi, atvieglojumi un nodoļu likmes, turklāt katra darbinieka algas aprēķins atšķiras, jo jāņem vērā gan darbinieka apgādājamo skaits, gan spēkā esošie atvieglojumi un neapliekamais minimums, kas katram darbiniekam var atšķirties. Ja uzņēmumā ir daudz darbinieku, algas aprēķins kļūst par laikietilpīgu un sarežģītu procesu, tādēļ automatizēta algas kalkulatora izmantošana var būtiski atvieglot grāmatveža ikdienu.

Būtiskākās izmaiņas šogad

Kā viena no būtiskākajām izmaiņām 2019.gadā ir progresīvas likmes piemērošana iedzīvotāju ienākumu nodoklim (IIN), kas nozīmē, ka nodokļa likme mainās atkarībā no ienākumu apjoma.  Šobrīd tiek izdalītas trīs IIN likmes:

  • 20% likme, ja darbinieka ienākumi gadā ir līdz 20004 eiro;
  • 23% likme, ja darbinieka ienākumi gadā pārsniedz 20004 eiro;
  • 31,4% likme, ja darbinieka ienākumi gadā pārsniedz 55 000 eiro.

Turklāt aprēķinā jāņem vērā, ka palielinātā likme jāpiemēro tikai tai algas daļai, kas paliek pāri pēc 20004 eiro atrēķināšanas, un būtiski, vai darbinieks ir iesniedzis algas nodokļu grāmatiņu. Ja darbinieks to nav iesniedzis, algai, neatkarīgi no tās apjoma, jāpiemēro augstāka likme 23% apmērā. Tāpat, līdzīgi, kā pagājušajā gadā, jāturpina rūpīgi sekot līdzi katra darbinieka neapliekamajam minimumam, kas var mainīties katrā ceturksnī.

Algas kalkulatora galvenās priekšrocības

Kā redzam, ir virkne faktoru, kas būtiski sarežģī algas aprēķinu, tādēļ darba algas kalkulators ir parocīgs risinājums, lai šo procesu paātrinātu un atvieglotu. Šādu kalkulatoru izmantošana palīdz arī izvairīties no kļūdām, jo, ja algas rēķinām manuāli, ar formulu palīdzību, iespēja kļūdīties aprēķinos ir daudz lielāka. Uzticot aprēķinu datorizētam kalkulatoram, grāmatvedis algu var aprēķināt ātri un precīzi.

Kur var atrast algas kalkulatoru?

Algas kalkulatori šobrīd ir integrēti vairākās vietnēs, tostarp aprekins.lv, kur informācija tiek regulāri atjaunota, pielāgojot jaunākajiem VID izsludinātajiem grozījumiem algas aprēķināšanā. Izstrādājot algas kalkulatorus, vienmēr jāņem vērā jaunākās nodokļu likmes un atvieglojumi, lai aprēķini būtu pēc iespējas precīzāki. Ja formulas strādā pareizi, kalkulators kļūst par neatsveramu palīgu ikkatram.

Algas kalkulators ir kļuvis par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu gandrīz katram grāmatvedim. Turklāt, tā kā šobrīd pieejami dažādi kalkulatori dažādās vietnēs, katrs grāmatvedis var atrast sev piemērotāko un ērtāk izmantojamo, padarot darbu daudz efektīvāku.